Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 273
 • 146
 • 47
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 265
 • 132
 • 61
 • 52
 • 40
 • 36
 • 35
 • 28
 • 27
 • 25
 • 25
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 745 việc làm nhan vien giao hang
Mức lương: 6,500,000 - 7,500,000 VND
careerbuilder.vn 23-02-2021
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 745
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 745
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký