Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,423
 • 459
 • 150
 • 115
 • 62
 • 57
 • 49
 • 43
 • 40
 • 37
 • 34
 • 30
 • 29
 • 25
 • 22
 • 19
 • 19
 • 17
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 726
 • 639
 • 347
 • 234
 • 221
 • 193
 • 185
 • 182
 • 173
 • 167
 • 159
 • 110
 • 81
 • 78
 • 77
 • 76
 • 74
 • 72
 • 70
 • 56
 • 55
 • 47
 • 47
 • 46
 • 44
 • 42
 • 35
 • 34
 • 31
 • 27
 • 27
 • 26
 • 21
 • 20
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 2,476 việc làm
Mức lương: 29,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,476
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,476
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký