Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 15
 • 13
 • 12
 • 7
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 134
 • 78
 • 64
 • 53
 • 51
 • 49
 • 39
 • 35
 • 33
 • 33
 • 30
 • 30
 • 28
 • 27
 • 26
 • 26
 • 22
 • 21
 • 17
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 436 việc làm nhan vien mua hang
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-02-2020
Mức lương: 11,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 9,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 16,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 436
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 436
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký