Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 6,277
 • 4,380
 • 998
 • 454
 • 351
 • 254
 • 183
 • 164
 • 152
 • 136
 • 128
 • 121
 • 112
 • 111
 • 101
 • 100
 • 97
 • 95
 • 87
 • 78
 • 78
 • 68
 • 63
 • 61
 • 59
 • 59
 • 59
 • 57
 • 57
 • 56
 • 52
 • 52
 • 51
 • 47
 • 47
 • 46
 • 45
 • 45
 • 42
 • 42
 • 41
 • 41
 • 39
 • 37
 • 33
 • 30
 • 28
 • 28
 • 27
 • 27
 • 24
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
Tìm theo ngành nghề
 • 9,054
 • 2,111
 • 1,813
 • 1,740
 • 1,705
 • 1,166
 • 542
 • 473
 • 407
 • 391
 • 385
 • 371
 • 355
 • 341
 • 326
 • 323
 • 310
 • 310
 • 283
 • 277
 • 257
 • 244
 • 227
 • 220
 • 200
 • 182
 • 176
 • 173
 • 169
 • 163
 • 140
 • 133
 • 130
 • 127
 • 115
 • 112
 • 112
 • 106
 • 92
 • 84
 • 68
 • 65
 • 53
 • 50
 • 44
 • 41
 • 39
 • 36
 • 34
 • 33
 • 33
 • 31
 • 28
 • 27
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 20
 • 19
 • 14
 • 6
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 16,511 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-01-2021
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 16,511
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 16,511
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký