Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 217
 • 99
 • 28
 • 20
 • 18
 • 15
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 192
 • 87
 • 45
 • 42
 • 25
 • 24
 • 23
 • 20
 • 20
 • 19
 • 14
 • 14
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 531 việc làm nhan vien giao nhan
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-05-2020
Mức lương: 7,500,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 28-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 28-05-2020
Mức lương: 1.000 - 1.150 USD
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 17-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 531
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 531
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký