Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Ngày cập nhật: 22/07/2021

Thông tin tuyển dụng

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Mức lương:

  • Ngành nghề: Nhân sự , Ngân hàng

    Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Cấp bậc: Nhân viên

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1. Tuyển dụng theo kế hoạch định biên của các đơn vị được phân công, đảm bảo chất lượng nhân sự đầu vào đáp ứng yêu cầu của đơn vị và theo quy định của Ngân hàng. 
2. Tổ chức các chương trình tuyển dụng theo Quy trình, Quy định bao gồm: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ứng viên; kiểm tra, phỏng vấn; trình phê duyệt tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ nhân viên mới.
3. Thực hiện kiểm soát hoạt động tuyển dụng
- Phân tích, đánh giá được kết quả tuyển dụng đưa ra các đề xuất cần xây dựng hoặc điều chỉnh liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng và thu hút nhân tài đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại SHB, quy định của pháp luật hiện hành.
4. Khai thác & tìm kiếm các nguồn ứng viên tuyển dụng 
- Tiếp cập và tạo nguồn các vị trí được phân công.
- Có đề xuất về biện pháp tạo nguồn, xây dựng được mạng lưới ứng viên.
5. Đề xuất, triển khai các chương trình kết nối tuyển dụng, các kênh tuyển dụng tiềm năng đối với các đơn vị, cá nhân trong & ngoài SHB
6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... Xem thêm

Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )