Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,139
 • 59,555
 • 8,960
 • 7,584
 • 5,205
 • 3,755
 • 3,515
 • 2,459
 • 2,430
 • 2,169
 • 1,884
 • 1,659
 • 1,605
 • 1,591
 • 1,515
 • 1,336
 • 1,297
 • 1,180
 • 1,166
 • 1,143
 • 1,127
 • 1,127
 • 1,040
 • 767
 • 741
 • 739
 • 738
 • 724
 • 709
 • 701
 • 677
 • 673
 • 626
 • 625
 • 612
 • 589
 • 564
 • 558
 • 548
 • 508
 • 492
 • 414
 • 404
 • 379
 • 374
 • 366
 • 358
 • 349
 • 331
 • 316
 • 314
 • 289
 • 281
 • 248
 • 238
 • 221
 • 210
 • 201
 • 172
 • 166
 • 161
 • 157
 • 140
 • 126
 • 126
 • 77
 • 77
 • 62
 • 35
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 41,610
 • 17,583
 • 16,725
 • 16,194
 • 15,762
 • 14,503
 • 14,394
 • 10,957
 • 10,943
 • 9,442
 • 9,389
 • 9,050
 • 7,647
 • 7,488
 • 7,016
 • 6,906
 • 6,720
 • 6,432
 • 6,228
 • 6,216
 • 5,813
 • 5,537
 • 5,457
 • 5,041
 • 5,006
 • 4,361
 • 4,198
 • 4,163
 • 4,102
 • 4,095
 • 3,998
 • 3,983
 • 3,756
 • 3,548
 • 3,531
 • 3,184
 • 3,065
 • 2,870
 • 2,799
 • 2,434
 • 1,926
 • 1,677
 • 1,668
 • 1,403
 • 1,349
 • 1,333
 • 1,160
 • 1,072
 • 1,032
 • 984
 • 983
 • 933
 • 856
 • 795
 • 486
 • 430
 • 426
 • 425
 • 318
 • 283
 • 243
 • 230
 • 159
 • 101
 • 89
 • 69
 • 66
 • 39
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 244,055 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 700 - 1.200 USD
careerbuilder.vn 30-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,055
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,055
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký