Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,215
 • 494
 • 99
 • 72
 • 43
 • 37
 • 31
 • 30
 • 22
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,634
 • 545
 • 532
 • 304
 • 279
 • 88
 • 88
 • 77
 • 74
 • 73
 • 70
 • 70
 • 67
 • 59
 • 53
 • 49
 • 48
 • 47
 • 47
 • 37
 • 34
 • 34
 • 34
 • 33
 • 32
 • 31
 • 26
 • 24
 • 24
 • 22
 • 19
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 2,292 việc làm sales executive
Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 27-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,292
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,292
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký