Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 109
 • 17
 • 13
 • 13
 • 11
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 114
 • 31
 • 26
 • 19
 • 18
 • 17
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 179 việc làm purchasing officer
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 22-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 1.000 - 2.000 USD
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 20-05-2020
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-05-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 14-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 13-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 13-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 179
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 179
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký