Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 16
 • 14
 • 13
 • 7
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 115
 • 71
 • 63
 • 49
 • 47
 • 47
 • 43
 • 35
 • 33
 • 33
 • 28
 • 28
 • 27
 • 26
 • 25
 • 25
 • 22
 • 22
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 398 việc làm purchasing staff
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 11,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 9,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 16,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 17-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 398
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 398
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký