Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,502
 • 1,609
 • 375
 • 181
 • 138
 • 111
 • 110
 • 76
 • 68
 • 67
 • 67
 • 65
 • 63
 • 59
 • 58
 • 52
 • 50
 • 49
 • 48
 • 43
 • 42
 • 41
 • 36
 • 33
 • 31
 • 29
 • 29
 • 28
 • 28
 • 28
 • 27
 • 27
 • 27
 • 25
 • 25
 • 23
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 3,622
 • 1,294
 • 909
 • 725
 • 680
 • 256
 • 255
 • 185
 • 180
 • 172
 • 168
 • 166
 • 157
 • 155
 • 143
 • 133
 • 108
 • 103
 • 96
 • 95
 • 90
 • 89
 • 88
 • 87
 • 86
 • 78
 • 76
 • 74
 • 64
 • 53
 • 51
 • 46
 • 36
 • 34
 • 34
 • 33
 • 33
 • 32
 • 29
 • 24
 • 23
 • 20
 • 20
 • 16
 • 15
 • 13
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 7,064 việc làm nhan vien ban hang
Mức lương: 8,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,064
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,064
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký