Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,443
 • 37,432
 • 7,093
 • 5,070
 • 3,415
 • 1,987
 • 1,881
 • 1,728
 • 1,287
 • 1,217
 • 1,208
 • 979
 • 957
 • 891
 • 858
 • 744
 • 738
 • 660
 • 623
 • 617
 • 551
 • 478
 • 465
 • 460
 • 444
 • 427
 • 426
 • 367
 • 348
 • 348
 • 346
 • 341
 • 339
 • 336
 • 330
 • 295
 • 277
 • 275
 • 257
 • 254
 • 247
 • 245
 • 239
 • 234
 • 234
 • 209
 • 209
 • 206
 • 199
 • 179
 • 174
 • 155
 • 145
 • 140
 • 138
 • 132
 • 130
 • 119
 • 103
 • 97
 • 95
 • 92
 • 83
 • 78
 • 61
 • 61
 • 42
 • 27
 • 27
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 21,780
 • 9,785
 • 9,601
 • 9,366
 • 9,343
 • 8,870
 • 7,104
 • 6,458
 • 6,323
 • 5,325
 • 4,919
 • 4,716
 • 4,605
 • 4,501
 • 4,415
 • 4,057
 • 3,892
 • 3,857
 • 3,830
 • 3,569
 • 3,558
 • 3,084
 • 3,019
 • 2,571
 • 2,499
 • 2,485
 • 2,437
 • 2,409
 • 2,407
 • 2,374
 • 2,322
 • 2,133
 • 2,036
 • 1,954
 • 1,879
 • 1,853
 • 1,724
 • 1,592
 • 1,546
 • 1,355
 • 1,271
 • 1,102
 • 891
 • 873
 • 864
 • 822
 • 820
 • 724
 • 503
 • 458
 • 440
 • 426
 • 376
 • 370
 • 325
 • 290
 • 237
 • 234
 • 188
 • 166
 • 145
 • 110
 • 86
 • 80
 • 73
 • 55
 • 43
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 176,817 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 17-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 176,817
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 176,817
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký