Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 9
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 130
 • 75
 • 46
 • 40
 • 39
 • 18
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 190 việc làm customer service executive
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-05-2020
Mức lương: 14,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 190
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 190
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký