Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 338
 • 154
 • 33
 • 29
 • 20
 • 19
 • 16
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 335
 • 197
 • 132
 • 94
 • 49
 • 48
 • 42
 • 41
 • 35
 • 32
 • 27
 • 20
 • 19
 • 18
 • 18
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 913 việc làm cua hang truong
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-05-2020
Mức lương: 6,500,000 - 7,500,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 913
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 913
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký