Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 476
 • 303
 • 47
 • 37
 • 35
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 646
 • 385
 • 213
 • 139
 • 132
 • 82
 • 61
 • 59
 • 59
 • 56
 • 53
 • 42
 • 30
 • 22
 • 22
 • 20
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,309 việc làm cua hang truong
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,309
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,309
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký