Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 182
 • 97
 • 53
 • 32
 • 30
 • 30
 • 19
 • 19
 • 17
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 372 việc làm cua hang truong
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 372
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 372
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký