Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,737
 • 36,485
 • 6,973
 • 4,908
 • 3,356
 • 1,963
 • 1,887
 • 1,685
 • 1,256
 • 1,192
 • 1,183
 • 989
 • 954
 • 863
 • 837
 • 727
 • 712
 • 615
 • 615
 • 594
 • 547
 • 498
 • 486
 • 453
 • 419
 • 408
 • 403
 • 401
 • 360
 • 354
 • 352
 • 344
 • 342
 • 332
 • 296
 • 291
 • 276
 • 267
 • 262
 • 258
 • 255
 • 235
 • 234
 • 233
 • 222
 • 205
 • 204
 • 203
 • 202
 • 175
 • 170
 • 152
 • 142
 • 139
 • 134
 • 132
 • 127
 • 126
 • 100
 • 94
 • 94
 • 91
 • 89
 • 75
 • 65
 • 61
 • 46
 • 34
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,108
 • 9,576
 • 9,188
 • 9,157
 • 8,881
 • 8,390
 • 6,732
 • 6,176
 • 6,089
 • 5,314
 • 4,985
 • 4,601
 • 4,343
 • 4,225
 • 4,076
 • 3,872
 • 3,867
 • 3,768
 • 3,686
 • 3,487
 • 3,433
 • 3,000
 • 2,877
 • 2,522
 • 2,444
 • 2,426
 • 2,337
 • 2,308
 • 2,244
 • 2,227
 • 2,222
 • 2,075
 • 1,914
 • 1,847
 • 1,803
 • 1,730
 • 1,655
 • 1,497
 • 1,466
 • 1,285
 • 1,238
 • 1,034
 • 883
 • 869
 • 858
 • 744
 • 727
 • 725
 • 476
 • 433
 • 426
 • 424
 • 357
 • 349
 • 314
 • 270
 • 233
 • 226
 • 199
 • 168
 • 146
 • 114
 • 100
 • 81
 • 75
 • 53
 • 52
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,010 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 45,000,000 - 63,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,010
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,010
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký