Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 82,014
 • 60,314
 • 8,968
 • 8,057
 • 5,392
 • 3,616
 • 3,411
 • 2,515
 • 2,408
 • 2,280
 • 1,686
 • 1,674
 • 1,673
 • 1,527
 • 1,481
 • 1,314
 • 1,296
 • 1,195
 • 1,120
 • 1,085
 • 1,058
 • 1,038
 • 993
 • 861
 • 824
 • 819
 • 798
 • 788
 • 778
 • 664
 • 641
 • 632
 • 628
 • 617
 • 611
 • 597
 • 568
 • 512
 • 486
 • 482
 • 444
 • 406
 • 404
 • 391
 • 388
 • 358
 • 351
 • 348
 • 334
 • 330
 • 310
 • 301
 • 272
 • 240
 • 231
 • 228
 • 212
 • 186
 • 179
 • 168
 • 166
 • 163
 • 139
 • 131
 • 119
 • 80
 • 75
 • 64
 • 41
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 41,792
 • 18,054
 • 16,991
 • 15,676
 • 15,632
 • 15,522
 • 14,640
 • 11,129
 • 11,015
 • 10,150
 • 9,916
 • 9,460
 • 8,065
 • 7,796
 • 7,302
 • 7,266
 • 7,032
 • 6,559
 • 6,438
 • 6,253
 • 6,229
 • 5,603
 • 5,284
 • 5,247
 • 4,919
 • 4,606
 • 4,479
 • 4,263
 • 4,235
 • 4,105
 • 4,101
 • 4,014
 • 3,841
 • 3,749
 • 3,746
 • 3,128
 • 3,100
 • 3,077
 • 2,924
 • 2,397
 • 2,059
 • 1,759
 • 1,661
 • 1,413
 • 1,382
 • 1,323
 • 1,113
 • 1,103
 • 1,096
 • 1,070
 • 1,068
 • 935
 • 915
 • 825
 • 507
 • 463
 • 435
 • 433
 • 293
 • 267
 • 266
 • 197
 • 147
 • 98
 • 87
 • 76
 • 73
 • 38
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 249,533 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 249,533
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 249,533
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký