Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 60,650
 • 50,115
 • 7,139
 • 4,626
 • 3,015
 • 1,826
 • 1,803
 • 1,370
 • 1,367
 • 1,287
 • 1,001
 • 992
 • 942
 • 866
 • 755
 • 744
 • 732
 • 710
 • 698
 • 674
 • 590
 • 588
 • 539
 • 452
 • 440
 • 427
 • 400
 • 399
 • 390
 • 358
 • 357
 • 357
 • 327
 • 309
 • 288
 • 283
 • 274
 • 267
 • 237
 • 234
 • 232
 • 223
 • 212
 • 212
 • 209
 • 189
 • 184
 • 180
 • 175
 • 153
 • 147
 • 145
 • 144
 • 111
 • 103
 • 101
 • 100
 • 91
 • 87
 • 82
 • 81
 • 74
 • 68
 • 65
 • 64
 • 64
 • 47
 • 16
 • 8
 • 7
Tìm theo ngành nghề
 • 26,098
 • 12,344
 • 12,054
 • 12,013
 • 9,717
 • 8,610
 • 8,263
 • 8,060
 • 6,613
 • 6,062
 • 5,229
 • 5,189
 • 5,168
 • 5,016
 • 4,467
 • 4,355
 • 4,143
 • 3,959
 • 3,929
 • 3,535
 • 3,533
 • 3,069
 • 2,914
 • 2,851
 • 2,633
 • 2,507
 • 2,466
 • 2,459
 • 2,339
 • 2,290
 • 2,276
 • 2,234
 • 2,099
 • 2,095
 • 2,070
 • 1,952
 • 1,697
 • 1,687
 • 1,317
 • 1,230
 • 1,096
 • 1,060
 • 1,006
 • 937
 • 882
 • 847
 • 794
 • 782
 • 704
 • 702
 • 584
 • 550
 • 448
 • 380
 • 345
 • 307
 • 259
 • 249
 • 222
 • 178
 • 133
 • 93
 • 76
 • 75
 • 73
 • 40
 • 32
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 196,628 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Mức lương: 6,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 196,628
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 196,628
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký