Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,680
 • 37,432
 • 7,098
 • 5,126
 • 3,443
 • 1,991
 • 1,879
 • 1,738
 • 1,298
 • 1,223
 • 1,217
 • 980
 • 956
 • 897
 • 855
 • 742
 • 737
 • 660
 • 626
 • 617
 • 551
 • 475
 • 465
 • 462
 • 454
 • 431
 • 428
 • 365
 • 355
 • 349
 • 348
 • 340
 • 337
 • 337
 • 336
 • 299
 • 277
 • 269
 • 255
 • 253
 • 245
 • 244
 • 239
 • 235
 • 234
 • 213
 • 210
 • 207
 • 200
 • 179
 • 173
 • 155
 • 147
 • 140
 • 138
 • 133
 • 131
 • 122
 • 102
 • 98
 • 95
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 42
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 21,866
 • 9,795
 • 9,682
 • 9,412
 • 9,389
 • 8,915
 • 7,181
 • 6,481
 • 6,402
 • 5,326
 • 4,930
 • 4,764
 • 4,624
 • 4,515
 • 4,435
 • 4,084
 • 3,908
 • 3,879
 • 3,858
 • 3,560
 • 3,560
 • 3,095
 • 3,022
 • 2,572
 • 2,518
 • 2,512
 • 2,428
 • 2,425
 • 2,419
 • 2,397
 • 2,326
 • 2,138
 • 2,044
 • 1,960
 • 1,899
 • 1,866
 • 1,737
 • 1,598
 • 1,554
 • 1,359
 • 1,289
 • 1,094
 • 894
 • 889
 • 877
 • 829
 • 827
 • 735
 • 508
 • 460
 • 443
 • 429
 • 377
 • 374
 • 325
 • 288
 • 240
 • 238
 • 186
 • 173
 • 144
 • 107
 • 87
 • 79
 • 73
 • 53
 • 45
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,163 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,163
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,163
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký