Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 212
 • 58
 • 19
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 200
 • 63
 • 50
 • 37
 • 35
 • 26
 • 25
 • 22
 • 20
 • 16
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 417 việc làm secretary
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 417
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 417
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký