Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 234
 • 107
 • 20
 • 18
 • 16
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 376
 • 171
 • 111
 • 93
 • 60
 • 44
 • 27
 • 22
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 551 việc làm sales representative
Mức lương: 6,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 551
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 551
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký