Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 124
 • 44
 • 33
 • 27
 • 18
 • 15
 • 12
 • 9
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,448
 • 508
 • 401
 • 320
 • 319
 • 133
 • 93
 • 80
 • 64
 • 58
 • 50
 • 49
 • 48
 • 46
 • 43
 • 43
 • 42
 • 40
 • 40
 • 37
 • 37
 • 36
 • 35
 • 33
 • 33
 • 33
 • 32
 • 28
 • 27
 • 26
 • 26
 • 22
 • 20
 • 16
 • 15
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 2,127 việc làm nhan vien ban hang
Mức lương: 5,000,000 - 6,500,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: Trên 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,127
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,127
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký