Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,488
 • 36,402
 • 6,993
 • 4,867
 • 3,361
 • 1,952
 • 1,891
 • 1,684
 • 1,264
 • 1,187
 • 1,179
 • 991
 • 951
 • 855
 • 843
 • 710
 • 708
 • 621
 • 604
 • 598
 • 540
 • 489
 • 481
 • 450
 • 418
 • 406
 • 405
 • 404
 • 359
 • 349
 • 345
 • 342
 • 341
 • 334
 • 302
 • 293
 • 279
 • 269
 • 268
 • 255
 • 254
 • 238
 • 233
 • 233
 • 222
 • 204
 • 203
 • 201
 • 200
 • 176
 • 170
 • 155
 • 140
 • 140
 • 135
 • 129
 • 127
 • 123
 • 100
 • 95
 • 93
 • 93
 • 89
 • 74
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 28
 • 26
Tìm theo ngành nghề
 • 21,026
 • 9,568
 • 9,122
 • 9,066
 • 8,836
 • 8,343
 • 6,780
 • 6,155
 • 6,076
 • 5,266
 • 4,933
 • 4,531
 • 4,326
 • 4,187
 • 4,048
 • 3,873
 • 3,840
 • 3,747
 • 3,676
 • 3,471
 • 3,413
 • 2,978
 • 2,875
 • 2,464
 • 2,399
 • 2,387
 • 2,293
 • 2,289
 • 2,222
 • 2,221
 • 2,201
 • 2,092
 • 1,908
 • 1,859
 • 1,805
 • 1,711
 • 1,643
 • 1,481
 • 1,470
 • 1,267
 • 1,225
 • 1,029
 • 881
 • 872
 • 854
 • 732
 • 718
 • 714
 • 465
 • 424
 • 422
 • 415
 • 352
 • 346
 • 313
 • 274
 • 231
 • 219
 • 199
 • 167
 • 143
 • 115
 • 97
 • 78
 • 74
 • 52
 • 50
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,606 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: Dưới 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 700 - 1.500 USD
careerbuilder.vn 27-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,606
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,606
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký