Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,845
 • 36,621
 • 6,997
 • 4,893
 • 3,387
 • 1,967
 • 1,894
 • 1,698
 • 1,274
 • 1,199
 • 1,187
 • 990
 • 956
 • 859
 • 842
 • 729
 • 716
 • 623
 • 608
 • 603
 • 547
 • 498
 • 485
 • 454
 • 420
 • 407
 • 407
 • 404
 • 361
 • 352
 • 352
 • 347
 • 344
 • 336
 • 303
 • 289
 • 279
 • 270
 • 268
 • 256
 • 254
 • 240
 • 235
 • 233
 • 221
 • 205
 • 204
 • 204
 • 200
 • 176
 • 173
 • 155
 • 140
 • 139
 • 135
 • 131
 • 128
 • 125
 • 100
 • 95
 • 94
 • 93
 • 90
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 28
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,215
 • 9,635
 • 9,204
 • 9,170
 • 8,888
 • 8,396
 • 6,847
 • 6,202
 • 6,150
 • 5,323
 • 4,973
 • 4,604
 • 4,358
 • 4,256
 • 4,072
 • 3,917
 • 3,861
 • 3,775
 • 3,703
 • 3,493
 • 3,460
 • 2,992
 • 2,897
 • 2,516
 • 2,443
 • 2,422
 • 2,321
 • 2,309
 • 2,248
 • 2,243
 • 2,215
 • 2,101
 • 1,931
 • 1,864
 • 1,813
 • 1,728
 • 1,654
 • 1,498
 • 1,475
 • 1,281
 • 1,244
 • 1,038
 • 905
 • 884
 • 858
 • 744
 • 730
 • 726
 • 475
 • 432
 • 432
 • 425
 • 356
 • 349
 • 313
 • 275
 • 236
 • 223
 • 203
 • 166
 • 146
 • 115
 • 100
 • 83
 • 76
 • 53
 • 52
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,304 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,304
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,304
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký