Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 262
 • 252
 • 179
 • 20
 • 12
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 250
 • 125
 • 67
 • 61
 • 44
 • 38
 • 38
 • 21
 • 17
 • 13
 • 13
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,053 việc làm nhan vien le tan
Mức lương: Trên 5,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 28-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-05-2020
Mức lương: 4,730,000 - 6,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-05-2020
Mức lương: 4,730,000 - 6,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,053
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,053
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký