Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 285
 • 253
 • 183
 • 20
 • 13
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 283
 • 143
 • 81
 • 77
 • 48
 • 42
 • 38
 • 22
 • 16
 • 16
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,090 việc làm nhan vien le tan
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-02-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-02-2020
Mức lương: 6,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 13-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,090
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,090
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký