Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,438
 • 36,438
 • 6,996
 • 4,852
 • 3,343
 • 1,945
 • 1,899
 • 1,697
 • 1,264
 • 1,193
 • 1,184
 • 990
 • 952
 • 856
 • 848
 • 713
 • 708
 • 619
 • 606
 • 600
 • 537
 • 488
 • 487
 • 448
 • 423
 • 408
 • 406
 • 396
 • 357
 • 349
 • 342
 • 341
 • 336
 • 336
 • 303
 • 296
 • 279
 • 269
 • 264
 • 255
 • 253
 • 237
 • 233
 • 233
 • 220
 • 206
 • 205
 • 201
 • 201
 • 176
 • 173
 • 154
 • 140
 • 138
 • 136
 • 131
 • 127
 • 123
 • 101
 • 94
 • 94
 • 93
 • 83
 • 75
 • 66
 • 61
 • 46
 • 35
 • 28
 • 26
Tìm theo ngành nghề
 • 21,076
 • 9,638
 • 9,137
 • 9,062
 • 8,806
 • 8,333
 • 6,823
 • 6,157
 • 6,132
 • 5,249
 • 4,932
 • 4,471
 • 4,273
 • 4,178
 • 4,021
 • 3,922
 • 3,813
 • 3,719
 • 3,692
 • 3,469
 • 3,415
 • 2,984
 • 2,890
 • 2,447
 • 2,401
 • 2,394
 • 2,295
 • 2,269
 • 2,220
 • 2,217
 • 2,189
 • 2,091
 • 1,928
 • 1,861
 • 1,801
 • 1,708
 • 1,644
 • 1,490
 • 1,481
 • 1,263
 • 1,227
 • 1,036
 • 880
 • 863
 • 858
 • 748
 • 712
 • 705
 • 463
 • 426
 • 422
 • 420
 • 348
 • 344
 • 311
 • 275
 • 229
 • 220
 • 194
 • 166
 • 143
 • 112
 • 101
 • 72
 • 70
 • 51
 • 45
 • 19
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,601 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 2,500,000 - 5,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,601
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,601
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký