Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5,985
 • 4,184
 • 961
 • 411
 • 310
 • 223
 • 182
 • 150
 • 147
 • 114
 • 113
 • 112
 • 106
 • 99
 • 96
 • 90
 • 84
 • 80
 • 76
 • 69
 • 68
 • 64
 • 62
 • 58
 • 56
 • 56
 • 53
 • 51
 • 49
 • 49
 • 48
 • 48
 • 47
 • 47
 • 46
 • 45
 • 45
 • 43
 • 42
 • 41
 • 37
 • 33
 • 33
 • 29
 • 28
 • 28
 • 25
 • 24
 • 24
 • 23
 • 23
 • 21
 • 19
 • 19
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
Tìm theo ngành nghề
 • 8,459
 • 2,056
 • 1,626
 • 1,596
 • 1,589
 • 1,036
 • 532
 • 416
 • 382
 • 376
 • 370
 • 351
 • 342
 • 324
 • 314
 • 298
 • 290
 • 282
 • 273
 • 243
 • 238
 • 220
 • 217
 • 214
 • 201
 • 180
 • 165
 • 164
 • 152
 • 150
 • 146
 • 131
 • 125
 • 119
 • 118
 • 115
 • 114
 • 104
 • 90
 • 75
 • 66
 • 51
 • 47
 • 44
 • 42
 • 34
 • 33
 • 31
 • 30
 • 30
 • 30
 • 28
 • 27
 • 27
 • 24
 • 24
 • 21
 • 19
 • 19
 • 13
 • 10
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 15,861 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 8,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 15,861
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 15,861
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký