Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 4,903
 • 2,943
 • 881
 • 328
 • 231
 • 178
 • 120
 • 114
 • 105
 • 98
 • 90
 • 78
 • 74
 • 71
 • 70
 • 69
 • 69
 • 53
 • 52
 • 47
 • 43
 • 42
 • 42
 • 41
 • 40
 • 35
 • 34
 • 34
 • 34
 • 33
 • 31
 • 30
 • 29
 • 29
 • 28
 • 28
 • 26
 • 25
 • 25
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 19
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 6,117
 • 1,729
 • 1,200
 • 1,063
 • 1,004
 • 724
 • 476
 • 287
 • 282
 • 257
 • 253
 • 250
 • 235
 • 211
 • 193
 • 192
 • 183
 • 180
 • 176
 • 167
 • 158
 • 146
 • 134
 • 128
 • 122
 • 121
 • 118
 • 117
 • 114
 • 113
 • 104
 • 97
 • 89
 • 87
 • 86
 • 83
 • 73
 • 71
 • 52
 • 49
 • 49
 • 38
 • 29
 • 29
 • 28
 • 28
 • 27
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 6
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 12,905 việc làm nhan vien kinh doanh
Mức lương: 11,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 12,905
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 12,905
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký