Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 275
 • 148
 • 47
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 270
 • 132
 • 63
 • 52
 • 40
 • 38
 • 34
 • 29
 • 28
 • 25
 • 25
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 750 việc làm nhan vien giao hang
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 750
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 750
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký