Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,276
 • 36,335
 • 6,986
 • 4,833
 • 3,323
 • 1,938
 • 1,896
 • 1,682
 • 1,263
 • 1,187
 • 1,182
 • 990
 • 952
 • 855
 • 846
 • 711
 • 707
 • 618
 • 604
 • 597
 • 535
 • 487
 • 479
 • 445
 • 417
 • 406
 • 404
 • 396
 • 357
 • 349
 • 341
 • 341
 • 335
 • 335
 • 301
 • 295
 • 278
 • 269
 • 264
 • 253
 • 253
 • 237
 • 233
 • 233
 • 220
 • 206
 • 205
 • 201
 • 200
 • 176
 • 172
 • 153
 • 140
 • 138
 • 135
 • 130
 • 127
 • 123
 • 99
 • 94
 • 93
 • 92
 • 83
 • 75
 • 65
 • 61
 • 45
 • 35
 • 27
 • 26
Tìm theo ngành nghề
 • 20,974
 • 9,595
 • 9,079
 • 9,017
 • 8,781
 • 8,305
 • 6,779
 • 6,135
 • 6,088
 • 5,226
 • 4,899
 • 4,461
 • 4,261
 • 4,143
 • 4,002
 • 3,904
 • 3,796
 • 3,699
 • 3,669
 • 3,466
 • 3,402
 • 2,978
 • 2,880
 • 2,439
 • 2,390
 • 2,382
 • 2,276
 • 2,260
 • 2,215
 • 2,206
 • 2,176
 • 2,079
 • 1,915
 • 1,844
 • 1,797
 • 1,704
 • 1,623
 • 1,481
 • 1,470
 • 1,253
 • 1,214
 • 1,029
 • 876
 • 857
 • 855
 • 745
 • 707
 • 700
 • 461
 • 423
 • 419
 • 418
 • 343
 • 342
 • 311
 • 274
 • 226
 • 220
 • 193
 • 162
 • 142
 • 111
 • 100
 • 71
 • 70
 • 51
 • 45
 • 19
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,235 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 2,500,000 - 5,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,235
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,235
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký