Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,706
 • 36,501
 • 7,000
 • 4,897
 • 3,374
 • 1,956
 • 1,898
 • 1,695
 • 1,273
 • 1,196
 • 1,184
 • 991
 • 951
 • 859
 • 848
 • 711
 • 710
 • 621
 • 606
 • 599
 • 541
 • 492
 • 482
 • 451
 • 419
 • 409
 • 407
 • 405
 • 361
 • 350
 • 348
 • 344
 • 343
 • 335
 • 304
 • 293
 • 279
 • 269
 • 268
 • 256
 • 255
 • 238
 • 234
 • 233
 • 222
 • 204
 • 203
 • 202
 • 200
 • 176
 • 170
 • 155
 • 140
 • 140
 • 135
 • 129
 • 127
 • 123
 • 100
 • 95
 • 93
 • 93
 • 89
 • 74
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 28
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,138
 • 9,617
 • 9,184
 • 9,104
 • 8,876
 • 8,382
 • 6,820
 • 6,178
 • 6,138
 • 5,308
 • 4,964
 • 4,554
 • 4,345
 • 4,224
 • 4,063
 • 3,901
 • 3,855
 • 3,767
 • 3,716
 • 3,476
 • 3,431
 • 2,984
 • 2,888
 • 2,475
 • 2,415
 • 2,404
 • 2,305
 • 2,299
 • 2,238
 • 2,228
 • 2,216
 • 2,101
 • 1,924
 • 1,873
 • 1,814
 • 1,732
 • 1,649
 • 1,494
 • 1,470
 • 1,275
 • 1,233
 • 1,031
 • 887
 • 885
 • 856
 • 741
 • 720
 • 720
 • 468
 • 425
 • 424
 • 420
 • 354
 • 348
 • 313
 • 275
 • 234
 • 220
 • 203
 • 167
 • 143
 • 118
 • 99
 • 79
 • 74
 • 53
 • 52
 • 27
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,019 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: Dưới 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 700 - 1.500 USD
careerbuilder.vn 27-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,019
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,019
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký