Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 516
 • 411
 • 65
 • 29
 • 21
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 630
 • 492
 • 233
 • 142
 • 96
 • 76
 • 57
 • 57
 • 35
 • 22
 • 19
 • 13
 • 13
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,390 việc làm kien truc su
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-02-2021
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2021
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,390
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,390
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký