Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,373
 • 59,899
 • 8,956
 • 7,948
 • 5,403
 • 3,599
 • 3,408
 • 2,475
 • 2,326
 • 2,261
 • 1,665
 • 1,655
 • 1,641
 • 1,486
 • 1,322
 • 1,300
 • 1,296
 • 1,161
 • 1,089
 • 1,051
 • 1,029
 • 1,027
 • 966
 • 838
 • 820
 • 779
 • 778
 • 760
 • 723
 • 649
 • 629
 • 629
 • 612
 • 598
 • 589
 • 587
 • 557
 • 495
 • 457
 • 446
 • 424
 • 393
 • 391
 • 389
 • 389
 • 347
 • 345
 • 345
 • 327
 • 321
 • 313
 • 301
 • 263
 • 249
 • 227
 • 223
 • 208
 • 183
 • 179
 • 165
 • 163
 • 162
 • 136
 • 135
 • 118
 • 81
 • 73
 • 63
 • 40
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 41,189
 • 17,736
 • 16,815
 • 15,611
 • 15,370
 • 15,231
 • 14,569
 • 11,191
 • 10,849
 • 10,039
 • 9,815
 • 9,371
 • 8,022
 • 7,802
 • 7,211
 • 7,098
 • 7,002
 • 6,438
 • 6,270
 • 6,211
 • 5,870
 • 5,523
 • 5,237
 • 5,199
 • 5,051
 • 4,382
 • 4,286
 • 4,259
 • 4,164
 • 4,072
 • 4,071
 • 4,023
 • 3,827
 • 3,733
 • 3,665
 • 3,097
 • 3,094
 • 2,947
 • 2,934
 • 2,447
 • 2,017
 • 1,777
 • 1,625
 • 1,414
 • 1,355
 • 1,302
 • 1,098
 • 1,068
 • 1,056
 • 1,051
 • 922
 • 895
 • 829
 • 778
 • 500
 • 456
 • 438
 • 412
 • 284
 • 272
 • 266
 • 197
 • 148
 • 97
 • 89
 • 79
 • 72
 • 37
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,972 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,972
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,972
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký