Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 222
 • 211
 • 73
 • 38
 • 34
 • 30
 • 30
 • 30
 • 30
 • 28
 • 23
 • 22
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 588
 • 267
 • 157
 • 121
 • 106
 • 87
 • 70
 • 65
 • 34
 • 29
 • 26
 • 23
 • 20
 • 18
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,053 việc làm giam sat ban hang
Mức lương: 20,000,000 - 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-01-2020
Việc làm 41 tới 60 trong tổng số 1,053
Việc làm 41 tới 60 trong tổng số 1,053
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký