Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,836
 • 59,453
 • 8,893
 • 7,927
 • 5,300
 • 3,543
 • 3,347
 • 2,460
 • 2,361
 • 2,237
 • 1,680
 • 1,644
 • 1,641
 • 1,491
 • 1,453
 • 1,301
 • 1,270
 • 1,174
 • 1,107
 • 1,076
 • 1,055
 • 1,025
 • 973
 • 849
 • 813
 • 812
 • 790
 • 765
 • 764
 • 654
 • 638
 • 629
 • 608
 • 601
 • 600
 • 589
 • 558
 • 499
 • 479
 • 478
 • 438
 • 405
 • 401
 • 387
 • 385
 • 349
 • 347
 • 345
 • 329
 • 327
 • 307
 • 298
 • 263
 • 238
 • 228
 • 223
 • 212
 • 183
 • 176
 • 165
 • 164
 • 162
 • 137
 • 129
 • 117
 • 77
 • 71
 • 64
 • 41
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 40,993
 • 17,732
 • 16,672
 • 15,446
 • 15,313
 • 15,241
 • 14,367
 • 10,861
 • 10,826
 • 9,924
 • 9,712
 • 9,286
 • 7,932
 • 7,614
 • 7,170
 • 7,077
 • 6,903
 • 6,449
 • 6,308
 • 6,209
 • 6,060
 • 5,469
 • 5,194
 • 5,174
 • 4,777
 • 4,543
 • 4,416
 • 4,180
 • 4,114
 • 4,023
 • 4,005
 • 3,937
 • 3,761
 • 3,655
 • 3,655
 • 3,059
 • 3,027
 • 3,013
 • 2,867
 • 2,342
 • 2,047
 • 1,722
 • 1,612
 • 1,383
 • 1,361
 • 1,317
 • 1,093
 • 1,085
 • 1,074
 • 1,050
 • 1,049
 • 908
 • 905
 • 800
 • 498
 • 451
 • 425
 • 418
 • 286
 • 263
 • 260
 • 194
 • 141
 • 98
 • 87
 • 74
 • 72
 • 35
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,775 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-11-2020
Việc làm 1 tới 30 trong tổng số 246,775
Việc làm 1 tới 30 trong tổng số 246,775
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký