Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,088
 • 37,546
 • 7,105
 • 5,152
 • 3,454
 • 1,995
 • 1,886
 • 1,747
 • 1,299
 • 1,226
 • 1,209
 • 980
 • 957
 • 899
 • 855
 • 741
 • 740
 • 653
 • 624
 • 617
 • 550
 • 477
 • 469
 • 460
 • 460
 • 428
 • 427
 • 367
 • 352
 • 351
 • 347
 • 341
 • 337
 • 336
 • 335
 • 302
 • 279
 • 270
 • 255
 • 253
 • 245
 • 245
 • 239
 • 236
 • 234
 • 213
 • 209
 • 206
 • 200
 • 179
 • 173
 • 156
 • 148
 • 140
 • 138
 • 133
 • 130
 • 122
 • 102
 • 98
 • 95
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 41
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 21,961
 • 9,853
 • 9,768
 • 9,478
 • 9,473
 • 8,982
 • 7,254
 • 6,492
 • 6,485
 • 5,362
 • 4,965
 • 4,808
 • 4,659
 • 4,577
 • 4,471
 • 4,109
 • 3,945
 • 3,903
 • 3,902
 • 3,586
 • 3,566
 • 3,108
 • 3,042
 • 2,573
 • 2,548
 • 2,528
 • 2,440
 • 2,430
 • 2,423
 • 2,414
 • 2,352
 • 2,151
 • 2,074
 • 1,971
 • 1,916
 • 1,884
 • 1,770
 • 1,602
 • 1,575
 • 1,365
 • 1,304
 • 1,120
 • 904
 • 900
 • 882
 • 838
 • 834
 • 744
 • 509
 • 461
 • 445
 • 435
 • 391
 • 380
 • 325
 • 290
 • 248
 • 244
 • 189
 • 176
 • 146
 • 107
 • 88
 • 78
 • 72
 • 53
 • 45
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,738 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-02-2020
Mức lương: 8,500,000 - 16,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-02-2020
Mức lương: 1.500 - 2.000 USD
careerbuilder.vn 22-02-2020
Mức lương: 13,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-02-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 22-02-2020
Mức lương: 13,000,000 - 16,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 22-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,738
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,738
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký