Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,212
 • 410
 • 72
 • 57
 • 40
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 739
 • 404
 • 351
 • 301
 • 236
 • 129
 • 119
 • 102
 • 81
 • 65
 • 62
 • 59
 • 50
 • 49
 • 46
 • 40
 • 33
 • 32
 • 29
 • 26
 • 26
 • 24
 • 23
 • 21
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 2,398 việc làm designer
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-02-2020
Mức lương: 20,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-02-2020
Mức lương: 500 - 1.000 USD
careerbuilder.vn 25-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,398
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 2,398
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký