Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,238
 • 37,298
 • 7,077
 • 5,038
 • 3,394
 • 1,981
 • 1,872
 • 1,719
 • 1,281
 • 1,214
 • 1,203
 • 979
 • 953
 • 889
 • 855
 • 741
 • 736
 • 655
 • 619
 • 616
 • 550
 • 474
 • 465
 • 460
 • 441
 • 426
 • 423
 • 366
 • 348
 • 348
 • 346
 • 341
 • 338
 • 335
 • 330
 • 294
 • 276
 • 273
 • 255
 • 254
 • 247
 • 244
 • 238
 • 234
 • 234
 • 209
 • 209
 • 206
 • 199
 • 179
 • 174
 • 155
 • 145
 • 140
 • 138
 • 132
 • 130
 • 119
 • 102
 • 97
 • 95
 • 92
 • 83
 • 78
 • 61
 • 61
 • 42
 • 27
 • 27
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 21,694
 • 9,724
 • 9,555
 • 9,324
 • 9,305
 • 8,828
 • 7,058
 • 6,435
 • 6,286
 • 5,284
 • 4,885
 • 4,691
 • 4,576
 • 4,460
 • 4,396
 • 4,030
 • 3,855
 • 3,819
 • 3,808
 • 3,561
 • 3,532
 • 3,074
 • 3,006
 • 2,555
 • 2,476
 • 2,475
 • 2,428
 • 2,402
 • 2,391
 • 2,354
 • 2,305
 • 2,127
 • 2,022
 • 1,939
 • 1,861
 • 1,846
 • 1,717
 • 1,587
 • 1,540
 • 1,347
 • 1,263
 • 1,096
 • 887
 • 873
 • 860
 • 818
 • 815
 • 720
 • 500
 • 456
 • 437
 • 423
 • 374
 • 366
 • 325
 • 287
 • 236
 • 229
 • 187
 • 164
 • 144
 • 109
 • 86
 • 80
 • 72
 • 54
 • 43
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 176,377 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 17-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 176,377
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 176,377
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký