Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,848
 • 36,602
 • 6,992
 • 4,900
 • 3,389
 • 1,966
 • 1,890
 • 1,693
 • 1,273
 • 1,204
 • 1,185
 • 990
 • 956
 • 859
 • 839
 • 730
 • 713
 • 618
 • 614
 • 597
 • 548
 • 496
 • 485
 • 455
 • 421
 • 410
 • 408
 • 406
 • 361
 • 353
 • 352
 • 347
 • 343
 • 335
 • 301
 • 292
 • 280
 • 268
 • 268
 • 256
 • 255
 • 238
 • 235
 • 233
 • 222
 • 205
 • 204
 • 204
 • 200
 • 175
 • 172
 • 154
 • 140
 • 139
 • 135
 • 131
 • 127
 • 126
 • 100
 • 94
 • 94
 • 93
 • 90
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 28
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,188
 • 9,622
 • 9,206
 • 9,175
 • 8,901
 • 8,405
 • 6,833
 • 6,201
 • 6,176
 • 5,326
 • 4,992
 • 4,601
 • 4,363
 • 4,239
 • 4,084
 • 3,911
 • 3,871
 • 3,779
 • 3,699
 • 3,490
 • 3,457
 • 2,987
 • 2,891
 • 2,517
 • 2,439
 • 2,421
 • 2,318
 • 2,314
 • 2,254
 • 2,231
 • 2,226
 • 2,105
 • 1,924
 • 1,863
 • 1,808
 • 1,731
 • 1,653
 • 1,502
 • 1,468
 • 1,285
 • 1,241
 • 1,039
 • 900
 • 879
 • 858
 • 739
 • 732
 • 727
 • 472
 • 429
 • 428
 • 424
 • 359
 • 350
 • 314
 • 274
 • 235
 • 224
 • 200
 • 167
 • 146
 • 115
 • 100
 • 81
 • 76
 • 54
 • 52
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,308 việc làm
Mức lương: 11,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 23,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 650 - 700 USD
careerbuilder.vn 01-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,308
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,308
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký