Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,276
 • 36,261
 • 6,944
 • 4,844
 • 3,313
 • 1,953
 • 1,870
 • 1,669
 • 1,245
 • 1,182
 • 1,170
 • 988
 • 947
 • 858
 • 833
 • 710
 • 703
 • 611
 • 599
 • 589
 • 544
 • 484
 • 483
 • 449
 • 415
 • 405
 • 398
 • 389
 • 357
 • 350
 • 347
 • 342
 • 341
 • 331
 • 295
 • 282
 • 276
 • 267
 • 262
 • 256
 • 254
 • 232
 • 231
 • 229
 • 222
 • 204
 • 203
 • 202
 • 202
 • 174
 • 169
 • 149
 • 142
 • 136
 • 133
 • 131
 • 127
 • 126
 • 100
 • 92
 • 91
 • 90
 • 89
 • 75
 • 65
 • 61
 • 46
 • 34
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 20,886
 • 9,484
 • 9,073
 • 9,064
 • 8,798
 • 8,314
 • 6,606
 • 6,126
 • 5,982
 • 5,241
 • 4,918
 • 4,537
 • 4,292
 • 4,140
 • 4,030
 • 3,835
 • 3,809
 • 3,703
 • 3,622
 • 3,479
 • 3,391
 • 2,981
 • 2,856
 • 2,482
 • 2,404
 • 2,398
 • 2,308
 • 2,277
 • 2,210
 • 2,203
 • 2,200
 • 2,053
 • 1,882
 • 1,815
 • 1,791
 • 1,705
 • 1,633
 • 1,474
 • 1,457
 • 1,266
 • 1,195
 • 1,028
 • 872
 • 864
 • 855
 • 728
 • 722
 • 708
 • 472
 • 424
 • 423
 • 411
 • 355
 • 343
 • 313
 • 265
 • 227
 • 226
 • 194
 • 161
 • 146
 • 112
 • 93
 • 80
 • 75
 • 52
 • 51
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,101 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 45,000,000 - 63,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,101
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,101
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký