Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,580
 • 60,548
 • 8,924
 • 7,870
 • 5,355
 • 3,732
 • 3,687
 • 2,512
 • 2,462
 • 2,318
 • 1,852
 • 1,665
 • 1,658
 • 1,651
 • 1,635
 • 1,476
 • 1,336
 • 1,236
 • 1,178
 • 1,118
 • 1,113
 • 1,086
 • 1,055
 • 845
 • 815
 • 814
 • 787
 • 766
 • 758
 • 757
 • 729
 • 688
 • 656
 • 652
 • 647
 • 614
 • 600
 • 596
 • 588
 • 500
 • 489
 • 440
 • 403
 • 389
 • 385
 • 382
 • 362
 • 352
 • 348
 • 334
 • 311
 • 307
 • 283
 • 244
 • 233
 • 228
 • 214
 • 190
 • 182
 • 170
 • 164
 • 164
 • 136
 • 129
 • 119
 • 78
 • 73
 • 64
 • 41
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 42,208
 • 17,908
 • 16,767
 • 16,612
 • 16,116
 • 15,299
 • 14,522
 • 11,148
 • 10,900
 • 9,994
 • 9,790
 • 9,362
 • 7,951
 • 7,735
 • 7,218
 • 7,198
 • 6,984
 • 6,604
 • 6,433
 • 6,183
 • 6,133
 • 5,676
 • 5,365
 • 5,199
 • 5,003
 • 4,548
 • 4,421
 • 4,215
 • 4,184
 • 4,099
 • 4,054
 • 3,975
 • 3,826
 • 3,727
 • 3,719
 • 3,101
 • 3,098
 • 3,069
 • 2,918
 • 2,415
 • 2,006
 • 1,756
 • 1,644
 • 1,408
 • 1,367
 • 1,322
 • 1,116
 • 1,114
 • 1,103
 • 1,063
 • 1,053
 • 927
 • 896
 • 815
 • 510
 • 452
 • 437
 • 435
 • 295
 • 267
 • 263
 • 197
 • 145
 • 98
 • 86
 • 75
 • 72
 • 37
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 249,553 việc làm
Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 249,553
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 249,553
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký