Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,763
 • 36,519
 • 6,997
 • 4,901
 • 3,378
 • 1,953
 • 1,903
 • 1,692
 • 1,275
 • 1,197
 • 1,186
 • 990
 • 953
 • 858
 • 846
 • 713
 • 710
 • 621
 • 607
 • 595
 • 538
 • 491
 • 481
 • 451
 • 419
 • 410
 • 405
 • 404
 • 358
 • 352
 • 346
 • 342
 • 336
 • 336
 • 304
 • 293
 • 281
 • 270
 • 268
 • 256
 • 253
 • 239
 • 233
 • 233
 • 223
 • 205
 • 204
 • 202
 • 201
 • 176
 • 170
 • 155
 • 140
 • 139
 • 135
 • 130
 • 127
 • 122
 • 100
 • 95
 • 93
 • 93
 • 83
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 27
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,165
 • 9,620
 • 9,185
 • 9,132
 • 8,882
 • 8,383
 • 6,830
 • 6,177
 • 6,153
 • 5,315
 • 4,974
 • 4,560
 • 4,343
 • 4,243
 • 4,068
 • 3,906
 • 3,846
 • 3,763
 • 3,719
 • 3,472
 • 3,447
 • 2,990
 • 2,898
 • 2,478
 • 2,408
 • 2,406
 • 2,300
 • 2,297
 • 2,235
 • 2,235
 • 2,210
 • 2,092
 • 1,937
 • 1,867
 • 1,809
 • 1,734
 • 1,648
 • 1,490
 • 1,488
 • 1,276
 • 1,241
 • 1,036
 • 885
 • 885
 • 858
 • 753
 • 726
 • 718
 • 469
 • 426
 • 424
 • 424
 • 353
 • 350
 • 313
 • 275
 • 230
 • 222
 • 202
 • 167
 • 143
 • 115
 • 102
 • 75
 • 74
 • 53
 • 51
 • 21
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,088 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,088
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,088
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký