Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 3,213
 • 1,606
 • 1,133
 • 796
 • 726
 • 342
 • 306
 • 272
 • 221
 • 195
 • 154
 • 145
 • 121
 • 105
 • 104
 • 99
 • 93
 • 87
 • 82
 • 81
 • 78
 • 73
 • 73
 • 58
 • 57
 • 57
 • 55
 • 53
 • 53
 • 50
 • 47
 • 47
 • 47
 • 46
 • 45
 • 43
 • 43
 • 42
 • 39
 • 37
 • 31
 • 25
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 19
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 15
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 17,692
 • 8,135
 • 7,307
 • 6,970
 • 6,735
 • 6,430
 • 6,381
 • 4,797
 • 4,773
 • 4,560
 • 3,799
 • 3,766
 • 3,709
 • 3,557
 • 3,260
 • 3,200
 • 3,129
 • 3,017
 • 2,877
 • 2,629
 • 2,538
 • 2,222
 • 2,161
 • 2,123
 • 2,094
 • 1,964
 • 1,870
 • 1,827
 • 1,798
 • 1,767
 • 1,749
 • 1,507
 • 1,448
 • 1,435
 • 1,431
 • 1,344
 • 1,253
 • 1,251
 • 1,232
 • 1,086
 • 907
 • 885
 • 883
 • 706
 • 601
 • 585
 • 484
 • 474
 • 466
 • 431
 • 355
 • 316
 • 264
 • 261
 • 255
 • 229
 • 169
 • 169
 • 120
 • 91
 • 69
 • 60
 • 56
 • 38
 • 33
 • 17
 • 13
 • 12
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 80,319 việc làm
Mức lương: 14,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-10-2020
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-10-2020
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 80,319
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 80,319
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký