Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,163
 • 59,266
 • 9,026
 • 7,518
 • 5,223
 • 3,799
 • 3,537
 • 2,465
 • 2,442
 • 2,097
 • 1,888
 • 1,649
 • 1,598
 • 1,555
 • 1,495
 • 1,356
 • 1,209
 • 1,199
 • 1,198
 • 1,158
 • 1,133
 • 1,116
 • 1,037
 • 776
 • 763
 • 729
 • 725
 • 704
 • 693
 • 675
 • 665
 • 663
 • 623
 • 616
 • 616
 • 603
 • 559
 • 554
 • 551
 • 523
 • 502
 • 399
 • 396
 • 384
 • 373
 • 372
 • 371
 • 335
 • 329
 • 327
 • 312
 • 297
 • 275
 • 261
 • 239
 • 218
 • 216
 • 197
 • 174
 • 172
 • 163
 • 156
 • 140
 • 123
 • 121
 • 75
 • 75
 • 63
 • 36
 • 26
Tìm theo ngành nghề
 • 41,602
 • 17,445
 • 16,711
 • 16,117
 • 15,974
 • 14,457
 • 14,422
 • 10,906
 • 10,771
 • 9,407
 • 9,340
 • 9,034
 • 7,584
 • 7,411
 • 6,978
 • 6,893
 • 6,721
 • 6,400
 • 6,240
 • 6,078
 • 5,962
 • 5,622
 • 5,486
 • 5,069
 • 4,952
 • 4,394
 • 4,188
 • 4,109
 • 4,106
 • 4,102
 • 4,061
 • 4,007
 • 3,771
 • 3,524
 • 3,462
 • 3,100
 • 3,054
 • 2,868
 • 2,767
 • 2,412
 • 1,946
 • 1,739
 • 1,665
 • 1,450
 • 1,359
 • 1,332
 • 1,147
 • 1,074
 • 1,011
 • 1,003
 • 973
 • 908
 • 889
 • 795
 • 470
 • 442
 • 437
 • 420
 • 327
 • 293
 • 245
 • 237
 • 164
 • 104
 • 92
 • 66
 • 65
 • 43
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 244,620 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-10-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 22-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-10-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,620
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,620
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký