Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 140
 • 135
 • 85
 • 79
 • 58
 • 31
 • 31
 • 27
 • 22
 • 20
 • 15
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 297
 • 95
 • 95
 • 80
 • 62
 • 56
 • 50
 • 30
 • 29
 • 26
 • 25
 • 23
 • 21
 • 19
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 908 việc làm quan ly san xuat
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-02-2020
Mức lương: Trên 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 19-02-2020
Mức lương: 18,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 29,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 908
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 908
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký