Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 304
 • 155
 • 34
 • 20
 • 20
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 353
 • 198
 • 134
 • 85
 • 70
 • 66
 • 45
 • 42
 • 38
 • 32
 • 23
 • 23
 • 17
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 856 việc làm quan ly cua hang
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 12,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 856
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 856
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký