Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,683
 • 36,459
 • 6,971
 • 4,899
 • 3,347
 • 1,963
 • 1,887
 • 1,684
 • 1,256
 • 1,192
 • 1,181
 • 989
 • 954
 • 863
 • 837
 • 727
 • 710
 • 615
 • 614
 • 594
 • 547
 • 497
 • 486
 • 453
 • 419
 • 407
 • 403
 • 400
 • 359
 • 352
 • 351
 • 344
 • 342
 • 332
 • 296
 • 291
 • 276
 • 266
 • 262
 • 258
 • 255
 • 235
 • 234
 • 233
 • 221
 • 205
 • 204
 • 203
 • 202
 • 175
 • 170
 • 152
 • 142
 • 139
 • 134
 • 132
 • 127
 • 126
 • 100
 • 94
 • 94
 • 91
 • 89
 • 75
 • 65
 • 61
 • 46
 • 34
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,078
 • 9,558
 • 9,176
 • 9,144
 • 8,873
 • 8,375
 • 6,723
 • 6,168
 • 6,080
 • 5,308
 • 4,973
 • 4,596
 • 4,338
 • 4,209
 • 4,072
 • 3,870
 • 3,860
 • 3,758
 • 3,676
 • 3,487
 • 3,429
 • 2,998
 • 2,874
 • 2,520
 • 2,440
 • 2,422
 • 2,333
 • 2,307
 • 2,238
 • 2,226
 • 2,222
 • 2,075
 • 1,910
 • 1,841
 • 1,801
 • 1,730
 • 1,645
 • 1,489
 • 1,466
 • 1,285
 • 1,234
 • 1,032
 • 882
 • 867
 • 858
 • 743
 • 726
 • 725
 • 473
 • 432
 • 426
 • 422
 • 355
 • 349
 • 314
 • 269
 • 232
 • 226
 • 198
 • 168
 • 146
 • 113
 • 100
 • 81
 • 75
 • 53
 • 52
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,903 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-06-2020
Mức lương: 45,000,000 - 63,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,903
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,903
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký