Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 35
 • 18
 • 5
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 48
 • 15
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 94 việc làm nhan vien phap che
Mức lương: 8,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-02-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-02-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-12-2019
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 94
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 94
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký