Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 359
 • 137
 • 75
 • 69
 • 56
 • 27
 • 24
 • 18
 • 18
 • 16
 • 15
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 497
 • 486
 • 365
 • 102
 • 38
 • 36
 • 22
 • 21
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,012 việc làm nhan vien bao tri
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-01-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,012
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,012
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký